Начало > вицове за животни > Вълка и заека войници

Вълка и заека войници

Дошло време на вълка и заека да отиват войници.Обиколили разни комисии и накрая застанали пред кабинета,където ставало разпределянето.Пръв влязъл заекът и след някоя и друга минута изскочил ухилен:
– Строителни войски!
– Браво,бе Зайо,как се уреди така? – завидял вълкът.
– Показаха ми първо един пистолет и ме попитаха какво е това – казах им,че не знам.После началникът извади от чекмеджето една тухла,попита ме какво е това,аз му отговорих,че е тухла и ме писаха в Строителни войски.
Влязъл и вълкът в кабинета.Полковникът,който седял зад бюрото,показал и на него пистолета,и го попитал какво е това.
– Не знам – отговорил вълкът.
– А какво има в чекмеджето на бюрото?
– Тухла.
– Чудесно,ще те пишем разузнавач!

Последни търсения:

  • tattoo вълк
  1. Все още няма коментар