Начало > Бисери > забавни преводи от английски на ученици

забавни преводи от английски на ученици

Who moved the furniture about upstairs?
Кой придвижи мебела нагоре по стълбите?

O’Malley’s stew
Задушеното на Мали

…and we chop them on our preparation board.
…и тогава ги препарираме.

..and simmer a while longer.
…и къкриме продължително.

Grilled fish
Парти-грил…

Catch the wind
Отвори прозореца

Clap your hands
Клепай си ръцете

Heroes rise, heroes fall…
Героят става и героинята ляга…

Who found the briefcase?
Кой организира закуските?

…it would not have worked in my mind.
…то нямаше работа в мисълта ми.

Salted roe
Осолена сърна

Tom hurt his foot.
Том чу своите стъпки.

I hope I’ll be fit enough to carry on dancing.
Надявам се, че ще бъда достатъчно здрава да се довлека до дансинга.

Department heads.
Министерство на ръководителите.

What are your weaknesses?
Как минават твоите уикенди?

I never store carp.
Никога не складирам шаран.

I have earned my own living since I left school.
Започнах собствения си живот, откакто завърших училище.

The car had nobody in it, but the engine was running.
В колата нямаше никой, но машината тръгна.

Последни търсения:

  • статуси на английски
  • английски статуси
  • статуси на английски с превод
  • statusi na angliiski
  • смешни преводи от английски
  • кратки вицове на английски
  • смешни преводи на английски
  • вицове на английски с превод
  1. Все още няма коментар