Начало > вицове за пияни > Пияна работа

Пияна работа

На някакъв прием в Индия присъствал руснак.Седнал той до един индус.През цялото време индусът не пил нищо,а гледал втренчено към бутилката пред него.По едно време се строполил от стола.
– Какво му стана? – попитал руснакът.
– Той е йога – обяснили му. – Напи се само със силата на волята и въображението си,като гледаше бутилката.
Върнал се руснакът вкъщи и на един банкет решил да демонстрира същото.
– Вижте сега как ще се напия само като гледам бутилката – казал той.
Поставил пред себе си бутилка водка и се втренчил в нея.По едно време паднал от стола.Дошъл лекар,прегледал го.
– Какво му е? – попитали разтревожени присъстващите.
– Мъртъв е – отговорил лекарят. – Удавил се е в собствената си слюнка.

  1. Все още няма коментар